GROUPE AMERIQUE 1

Lundi - Washington - Texte en anglais

https://www.facebook.com/groups/308874729214035

Lundi - Santiago - Textes en anglais

https://www.facebook.com/groups/ForeignersInSantiago

https://www.facebook.com/groups/1616791665247723

https://www.facebook.com/groups/1395489970722377

https://www.facebook.com/groups/CouchsurfingSantiago

Lundi - San Francisco - Textes en anglais

https://www.facebook.com/groups/SanFranciscoEvents

https://www.facebook.com/groups/CSBayArea

Lundi - Buenos Aires - Textes en anglais

https://www.facebook.com/groups/249342203697

https://www.facebook.com/groups/londonlanguageexchange

https://www.facebook.com/groups/SalidasCS

https://www.facebook.com/groups/163268717061874

https://www.facebook.com/groups/1399374273637372

https://www.facebook.com/groups/CouchsurfinBA

https://www.facebook.com/groups/BuenosAiresExpatHub

https://www.facebook.com/groups/BuenosAiresExpatHub.RealEstate

Lundi - Rio de Janeiro - Textes en anglais

https://www.facebook.com/groups/161911287321714

https://www.facebook.com/groups/307490496092833

Mardi - Mexico - Texte en Anglais

https://www.facebook.com/groups/ForeignersInMexicoCity

https://www.facebook.com/groups/expatsinmexicogroup

https://www.facebook.com/groups/474981502522260

https://www.facebook.com/groups/1053886741400839

https://www.facebook.com/groups/expatslivinginmexico

Mardi - Montréal - Texte en Anglais

https://www.facebook.com/groups/23468920395

https://www.facebook.com/groups/345479181382

https://www.facebook.com/groups/414566408607782

https://www.facebook.com/groups/CSMontreal

Mardi - Québec - Texte en Anglais

https://www.facebook.com/groups/25857430762

https://www.facebook.com/groups/151886261551023

https://www.facebook.com/groups/english.meetup.quebec

https://www.facebook.com/groups/649843038501626

https://www.facebook.com/groups/cs.quebec.city

https://www.facebook.com/groups/9344404743

Mardi - Rio de Janeiro - Texte en Anglais

https://www.facebook.com/groups/145280315598710

https://www.facebook.com/groups/13895262673

Mercredi - Ottawa - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/ottawabarsandevents

https://www.facebook.com/groups/ottawastudents

https://www.facebook.com/groups/804100876387474

https://www.facebook.com/groups/EventsforOttawa

https://www.facebook.com/groups/655746827788794

https://www.facebook.com/groups/OttawaSocialEvents

https://www.facebook.com/groups/524317444377914

https://www.facebook.com/groups/froshottawa

https://www.facebook.com/groups/1453778388247781

https://www.facebook.com/groups/OttawaFreeEventsAndServices

https://www.facebook.com/groups/1426321027686495

Mercredi - Ottawa - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/2213119310

https://www.facebook.com/groups/6098639206

Mercredi - Vancouver - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/952924434758710

https://www.facebook.com/groups/vancouverCS

https://www.facebook.com/groups/29032564801

https://www.facebook.com/groups/vancouverevents

Jeudi - Seattle - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/seattlefun

Jeudi - Chicago - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/298604220237890

https://www.facebook.com/groups/cschicago

Jeudi - Philadelphia - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/csphilly

Jeudi - Los Angeles - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/CouchSurfingLA

Jeudi - New York - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/844288239038679

https://www.facebook.com/groups/eventscalendarnny

https://www.facebook.com/groups/1025490370830810

https://www.facebook.com/groups/newyorkcityevents

https://www.facebook.com/groups/CooperstownArtsandEvents

https://www.facebook.com/groups/queensnybe

https://www.facebook.com/groups/NYupcomingevents

https://www.facebook.com/groups/198732963497526

Jeudi - Miami - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/187499118043206

https://www.facebook.com/groups/852969571423484

Jeudi - Rio de Janeiro - Textes en Anglais

https://www.facebook.com/groups/137480629748592

https://www.facebook.com/groups/1411086769142482